comment 0

KUS: ČESKA 2016 – Tisková zpráva

Festival Ein Stück: Tschechien 2016/Kus: Česka 2016 úspěšně prezentoval českou současnou dramatiku v Berlíně

Spolek Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. ve spolupráci s Českým centrem Berlín letos opět přispěl k propagaci české současné v Německu. Ve dnech 22. a 23. června 2016 proběhl již druhý ročník bienálního festivalu Ein Stück: Tschechien 2016/Kus: Česka 2016.
22. června 2016 byly v galerii Českého centra Berlín představeny tři současné české hry v německém překladu v podobě scénického čtení, po němž proběhla divácká diskuze s pozvanými autorkami a autorem. Letos byly na programu následující hry:

Kateřina Rudčenková: Niekur (přeložila Doris Kouba)
Roman Sikora: Na cestě k vítězství (německy Auf dem Weg zum Sieg, přeložila Barbora Schnelle)
Helena Eliášová: Cyberlove (přeložila Doris Kouba)

Scénická čtení v režii Eberharda Köhlera rozehrála celý prostor galerie Českého centra, pro každou hru byl nalezen vlastní prostor a specifická výtvarná podoba, jejíž autorkou byla scénografka Anita Fuchs. Za účasti hereckého ansámblu ve složení Hannah Schröder, Thea Tasch, Henning Bochert a Robert Martin byly divákům představeny tři české hry ve velmi performativním stylu.

Druhý den festivalu, 23. června 2016, hostovalo v berlínském divadle Theater unterm Dach divadlo Komorní scéna Aréna z Ostravy se svou inscenací Slyšení (v němčině Die Anhörung, překlad Mirko Kraetsch). Tato několikanásobně oceněná hra Tomáše Vůjtka v režii Ivana Krejčího byla prezentována v originále s přetlumočením do sluchátek pro německé publikum.

Slyšení obdrželo v roce 2016 jako nejlepší inscenace roku Cenu divadelních novin. Hned tři prvenství si letos rovněž odneslo i z Cen divadelní kritiky – za nejlepší inscenaci roku, nejlepší poprvé uvedenou českou hru roku a nejlepší mužský herecký výkon. V rámci Cen divadelní kritiky byla navíc Komorní scéna Aréna zvolena Divadlem roku 2015. To se jistě odrazilo i ve vysoké návštěvnosti publika, sál divadla Theater unterm Dach byl zcela vyprodán a jsme velmi vděční vedení divadla, že umožnilo účastnit se představení všem 72 divákům. Po představení proběhla velmi živá diskuze s autorem hry Tomášem Vůjtkem a představitelem hlavní role Markem Cisovským, berlínské publikum se zejména zajímalo o dokumentární stránky hry Slyšení a osvětlení historických událostí holocaustu, které jsou ve hře tematizovány v lokálním ostravském kontextu

Festival Ein Stück: Tschechien/Kus: Česka proběhne opět v roce 2018. V mezidobí, tedy příští rok, se opět uskuteční „druhá sklizeň“ festivalu – Ein Stück: Tschechien: Nachlese/Kus: Česka: Druhá sklizeň. Naším hostem bude vítězka Ceny publika letošního festivalu, kterou se stala Kateřina Rudčenková. Tato česká dramatička bude pozvána na týdenní rezidenční pobyt do Berlína, který bude spojen s překladem další její hry do němčiny a jeho veřejným čtením spojeným s diskuzí s autorkou.

Sacher, Rudčenková | Foto: Šarka Lenertová
Sacher, Rudčenková | Foto: Šarka Lenertová

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se s námi na úspěšném průběhu festivalu podíleli.

Naším přímým organizačním partnerem je od počátku existence festivalu České centrum Berlín, které nás podporuje na všem organizačních úrovních a v jehož nádherných galerijních prostorách probíhají naše scénická čtení.Náš velký dík patří následujícím institucím, bez jejichž finanční podpory by festival nemohl proběhnout:

Česko-německý fond budoucnosti
Ministerstvo kultury České republiky
Statutární město Ostrava
Institut umění – Divadelní ústav
Dilia o.s.

Naše letošní partnerské divadlo Komorní scéna Aréna přispělo svým přestavením rozhodující mírou k diváckému úspěchu festivalu. Divadlo Theater unterm Dach je pro nás důležitým berlínským partnerem a podporuje nás poskytnutím svého prostoru, ale i technického a organizačního zázemí.

Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další společné ročníky festivalu!

Barbora Schnelle a Henning Bochert
Vedení a dramaturgie festivalu

Více informací na: info@drama-panorama.com

cropped-dp_website.jpg
Tschechisches Zentrum_CCBerlin300_400
arena
TuD_Logo_kl
Logo divadelni ustav_kl
theatre_cz
ostrava
Logo Dilia_kl
kulturministerium
Logo Zukunftsfonds

Leave a Reply