comment 0

KUS: ČESKA 2016 – autoři a autorky

Čtyři čeští divadelní autoři a autorky přijedou na festival „Ein Stück: Tschechien 2016/Kus: Česka 2016“

 tomas vujtek cb_kl

Tomáš Vůjtek | Foto: Komorní scéna Aréna

Tomáš Vůjtek (nar. 1967) je český dramatik, divadelní dramaturg a překladatel. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě a o rok později založil s přáteli divadelní soubor Ostravská pohoda (název byl míněn jako oxymóron), se kterým inscenoval své první vlastní hry. Od konce 90. let autorsky spolupracuje s profesionálními divadly po celé republice. V roce 2005 začal působit jako externí dramaturg v Komorní scéně Aréna, kde je od sezony 2007/8 dramaturgem stálým.

Jeho hry, často vycházející z historického dokumentárního materiálu, který aktuálně a s notnou dávkou satirického náboje napojují na současnost, byly několikrát oceněny v dramatické soutěži Cen Alfréda Radoka: hra S nadějí i bez ní (cena souteže 2009, uvedena v Komorní scéně Aréna v Ostravě v lednu 2012) zpracovává vzpomínky Josefy Slánské, manželky popraveného prvního tajemníka KSČ, a hra Slyšení (cena soutěže 2012, uvedeno tamtéž 2014), hostující na tomto festivalu, se zabývá fenoménem Adolf Eichmann v lokálním ostravském kontextu. Tyto hry Vůjtek spojil do trilogie, jejíž třetí část, Smíření, pojednává slovy autora „ o Češích, kteří se smířili s tím, že po válce vyhnali Němce“ a jejíž inscenaci připravuje rovněž v Ostravě. Vůjtek patří v Čechách v současnosti k nejžádanějším divadelním autorům – v Plzni byla např. vloni uvedena jeho historická humorná freska o zakladateli české automobilky ŠKODA! Vůjtek působí také jako překladatel poezie a dramatické tvorby z ruštiny a textař několika hudebních skupin.

Rudcenkova_foto lidovky Jan Zátorský_kl

 

Kateřina Rudčenková | Foto: lidovky Jan Zátorský

Kateřina Rudčenková (nar. 1976) je česká básnířka, prozaička a dramatička. Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor Tvorba písňového textu a scénáře) a provozně-ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Vydala čtyři básnické sbírky Ludwig (1999), Není nutné, abyste mě navštěvoval (2001), Popel a slast (2004) a Chůze po dunách (2013), za niž obdržela cenu Magnesii Litera 2014 za poezii, knížku povídek Noci, noci (2004) a divadelní hru Niekur (2007), za niž získala Cenu Alfréda Radoka 2006 a kterou v roce 2008 uvedlo pražské Divadlo Ungelt. Scénické čtení hry Čas třešňového dýmu představilo v témže roce Immigrants´ Theatre v New Yorku. V roce 2003 obdržela německou básnickou Cenu Huberta Burdy. Roku 2007 absolvovala měsíční rezidenční pobyt pro zahraniční dramatiky v Royal Court Theatre v Londýně. Účastnila se mnoha mezinárodních literárních festivalů. Její přímočaré, smyslné básně s častými autobiografickými konotacemi byly přeloženy do dvaceti jazyků, knižní výbory z její poezie vyšly i v němčině (…nicht nötig, mich zu besuchen, Klagenfurt: Wieser Verlag, 2002, ve dvojjazyčném vydání).

rudcenkova.freehostia.com

Eliasova Helena_kl

Helena Eliášová | Foto: Archiv autorky

Helena Eliášová (nar. 1987) vystudovala dramaturgii na DAMU a mediální studia na Karlově Univerzitě v Praze. Od osmnácti let se věnuje dramatické tvorbě. Mezi nejčastější témata jejích her patří problematika subkultur, hledání vlastní identity, neschopnost zařazení se do společnosti, destrukce a rozklad lidských vztahů, moderní technologie aj. V roce 2007 získala za text Metal4ever ocenění v dramatické soutěži Zlatá divadelní žába, reflektující problematiku rovných příležitostí žen a mužů. Hru uvedlo Divadlo Letí v rámci cyklu 8@8. V prosinci 2010 uvedlo Divadlo Letí její hru Cyberlove, která vznikla v rámci projektu Centrum současné dramatiky. V dubnu 2012 měla v Pidivadle premiéru její hudební komedie WE ARE THE TALENTS!. Za hry Hustler4U a Pátek o desáté získala Helena Eliášová Cenu Evalda Schorma za rok 2009. Hra Té noci získala 3. místo v soutěži o nejlepší hru v českém a slovenském jazyce DRÁMA 2010. Její dramatická prvotina Tentazione získala 1. místo v soutěži DRÁMA 2012. V září 2013 proběhlo na Nákladovém nádraží Žižkov scénické čtení její hry Nádraží. Nikdy bych se nenarodil., která vznikla v rámci letní autorské rezidence Centra současné dramatiky Divadla Letí. Pravidelně spolupracuje s Českých rozhlasem a překládá z němčiny. V dubnu 2016 uvedlo Divadlo Letí formou scénického čtení její hru Použití, která vznikla jako dárek pro divadlo k jeho 10. výročí.

Roman Sikora_kl

Roman Sikora | Foto: Archiv autora

Roman Sikora (nar. 1970) je český dramatik, novinář a divadelní kritik. Studoval režii a dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Ve svých divadelních hrách reaguje se svérázným humorem na aktuální společensko-politickou situaci a analyzuje mocenské struktury společnosti podřízené tržnímu diktátu. Za svou hru Smetení Antigony obdržel roku 1998 Cenu Alfréda Radoka  (prem. 2000, MU-Színház Budapešť). K jeho dalším hrám patří Sodomagomora! (prem. 1995, Studio Marta, Brno), Tank (prem. 1996, Východoslovenské divadlo, Košice), Vlci (prem. 1997, Divadlo Husa na provázku, Brno), Nehybnost (prem. 1998, Divadlo Promiňte, Praha), Opory společnosti (prem. 2000, Divadlo Na zábradlí, Praha), Smrt talentovaného vepře (prem. 2008, divadlo Polárka, Brno). Jeho hry byly přeloženy do mnoha jazyků. Jeho hra Zpověď masochisty měla 2011 českou premiéru v Divadle Letí, kde patřila roky k divácky nejúspěšnějším inscenacím. Tato hra je v současnosti nejhranější českou divadelní hrou v zahraničí, v němčině proběhlo její scénické čtení v roce 2011 v rámci festivalu Stückemarkt, poté byla hra dvakrát inscenována (Konzerttheater Bern 2013, Theater Dortmund 2015), v Polsku je hra v současnosti na repertoáru hned pěti divadel. Svou hrou Pohřbívání na sebe Sikora upoutal velkou mediální pozornost, ve své fiktivní scénické „reportáži“ referuje o pohřbu bývalého prezidenta Václava Klause (prem. 2012, Divadlo Feste, Brno). Hra Tři dny aneb Sestup a vzestup pana B. (premiéra v Divadle Letí 2014) je svým způsobem pokračováním Sikorovy Zpovědi masochisty – opětovné zúčtování s drsnými zákony trhu. Spolu s Dodo Gombárem napsal Sikora funky muzikál Poleláři (prem. ve Švandově divadle 2015). Sikora dnes vyučuje scénické psaní a divadelní kritiku na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a je dramatickým autorem na volné noze.

 

 

Leave a Reply