Spolek

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. (Fórum pro překlad a divadlo) propojuje práci divadelních překladatelů a autorů s praktickým divadelním provozem a pořádá dílny, čtení, tematické pódiové diskuze na téma mezinárodní divadelní spolupráce a festivaly současné dramatiky.

Od svého založení se Drama Panorama soustředí na prezentaci nových divadelních her a metodiky divadelního překladu prostřednictvím řady čtení, pódiových diskuzí a dílen. Jedním z cílů Drama Panorama je představit nové aktuální cizojazyčné hry v německém překladu. V minulosti tak byly uvedeny hry dramatiků a dramatiček jako Dorota Masłowska, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Jolanta Janiczak (Polsko), Minja Bogavac, Filip Vujošević (Srbsko), Roman Sikora (Česká republika), Tarell Alvin McCraney, Thomas Bradshaw, Andrea Stolowitz (USA), Valère Novarina, Simone Rist (Francie), Victor Hugo Rascón-Banda, David Olguin (Mexiko) nebo Gillermo Calderón (Chile), mnozí z autorů a autorek se přímo účastnili diskuze a ve všech případech se jednalo o první německé uvedení jejich her.

V dubnu 2010 se fórum Drama Panorama účastnilo jako partner festivalů VOICES OF CHANGE v Theater Bielefeld a PHOENIX TRANSATLANTIC v berlínském zastupitelství spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko. 2011 připravil spolek Drama Panorama řadu čtení srbské současné dramatiky pro Knižní veletrh v Lipsku. Drama Panorama se rovněž podílí na pořadech „Divadelních salonů“ uměleckého centra Kunstquartier Bethanien v Berlíně-Kreuzbergu, kde formou čtení prezentuje současné autory spolu s jejich překladateli. V červnu 2014 uspořádal spolek Drama Panorama festival českého současného dramatu KUS: ČESKA a v prezentaci české dramatiky nadále pokračuje.

Spolu s nakladatelstvím Neofelis Verlag založil spolek knižní řadu současné dramatiky Drama Panorama. Prvním svazkem této edice byla antologie současné české dramatiky Von Masochisten und Mamma Guerillas: Neue tschechische Dramatik, vydaná v roce 2018. Letos vyjdou další svazky, mj. výbor z her českého dramatika Romana Sikory. Další informace zde.

Drama Panorama se také podílí na mezinárodních koprodukcích a iniciuje projekty, které se zabývají aktuálními společensko-politickými tématy. V září 2018 měl v Berlíně premiéru projekt 67/871 Leningradská blokáda,koprodukce Drama Panorama a petrohradského divadla Teatr Pokolenji, pro který napsala dokumentární hru na základě autentických svědectví dramatička Jelena Gremina (z divadla teatr.doc). V aktuálním projektu Afropéennes – Afropäerinnen (česky Afropanky) prezentuje Drama Panorama během podzimu 2020 řadu literárně-performativních formátů a představí divadelní texty afrodiasporických dramatiček z Francie a Belgie, v nichž se novátorsky zrcadlí koncept tzv. „afropéanité“, afroevropské identity.

Členská základna

Ruth Altenhofer, Claudia Amor, Eduard Bartoll, Hannes Becker, Marianne Behrmann, Barbara Anna Bernsmeier, Henning Bochert, Thorolf Bochert, Charlotte Bomy, Irina Bondas, Sofiane Boussahel, Corinna Brocher, Daniel Brunet, Johanna Carl, Andrea de Koning, Miriam Denger, Luisa Donachie-Bach, Elmar Engels, Cornelia Enger, Anna Galt, Niki Graça, Yvonne Griesel, Carola Heinrich, Sabine Heymann, Ruben Höppner, Petra Huber, Hedda Kage, Henrieke Markert, Monica Marotta, Maria Milisavljevic, Kate McNaughton, Mehdi Moradpour, Franziska Muche, Christa Müller, Lydia Nagel, Matthias Naumann, Antje Oegel, Anna Opel, Gerda Poschmann-Reichenau, Michaela Prinzinger, Janina Reinsbach, Katharina Rösch, Katja Roloff, Charlotte Roos, Thomas Sauerteig, Barbora Schnelle, Mira Lina Simon, Adina Stern, Ulrike Syha, Dorotty Szalma, Anna Szostak-Weingartner, Iwona Uberman, Andreas Volk, Katja von der Ropp, Lisa Wegener, Karen Witthuhn, Claudia Zecher

E-mail: info@drama-panorama.com
Internet: www.drama-panorama.com

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. je registrovaných veřejně prospěšných spolkem. Naše stanovy neleznete zde.


Představenstvo

Henning Bochert, Charlotte Bomy, Anna Galt, Barbora Schnelle, Karen Witthuhn