Vítejte!

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater (Fórum pro překlad a divadlo) propojuje práci divadelních překladatelek a překladatelů, jakož i autorek a autorů s praktickým divadelním provozem a pořádá dílny, čtení, festivaly současných her a také tematické pódiové diskuze na téma mezinárodní divadelní spolupráce.

Cílem je vytvoření otevřeného fóra pro mezinárodní překladatelky a překladatele, přičemž se v popředí zájmu ocitá dialog s živým, aktuálním divadlem. Chceme přispět k rozšíření povědomí o tom, že jsou divadelní překladatelky a překladatelé součástí procesu vzniku divadelní inscenace. Jejich překlady zároveň v nejrůznějších formátech zpřístupňujeme veřejnosti.

Divadelní překlad chápeme jako interaktivní proces, který má být dotvářen ve spolupráci s inscenujícím divadlem. Hledáme nové cesty spolupráce a rozvíjíme síť složenou z překladatelek a překladatelů, dramatiček a dramatiků a také dalších divadelních profesí (režisérek a režisérů, hereček a herců, dramaturgyň a dramaturgů). V tomto smyslu hodláme podporovat také začínající překladatelky a překladatele a umožnit jim další vzdělávání a konzultace s již zkušenými kolegyněmi a kolegy, z jejichž znalostí mohou profitovat.

Drama Panorama pracuje vedle již zmíněných formátů také kurátorsky, podílí se na mezinárodních koprodukcích a iniciuje projekty, které se zabývají aktuálními společensko-politickými tématy v oblasti divadla.


Chystané premiéry našich překladů


NEJNOVĚJŠÍ UDÁLOSTI