Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater (Fórum pro překlad a divadlo) propojuje práci divadelních překladatelek a překladatelů, jakož i autorek a autorů s praktickým divadelním provozem a pořádá dílny, čtení, festivaly současných her a také tematické pódiové diskuze na téma mezinárodní divadelní spolupráce. Cílem je vytvoření otevřeného fóra pro mezinárodní překladatelky a překladatele, přičemž se v popředí zájmu ocitá dialog s živým, aktuálním divadlem. Chceme přispět k rozšíření povědomí o tom, že jsou divadelní překladatelky a překladatelé součástí procesu vzniku divadelní inscenace. Jejich překlady zároveň v nejrůznějších formátech zpřístupňujeme veřejnosti.