Vítejte!

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater (Fórum pro překlad a divadlo) propojuje práci divadelních překladatelek a překladatelů, jakož i autorek a autorů s praktickým divadelním provozem a pořádá dílny, čtení, festivaly současných her a také tematické pódiové diskuze na téma mezinárodní divadelní spolupráce.

Cílem je vytvoření otevřeného fóra pro mezinárodní překladatelky a překladatele, přičemž se v popředí zájmu ocitá dialog s živým, aktuálním divadlem. Chceme přispět k rozšíření povědomí o tom, že jsou divadelní překladatelky a překladatelé součástí procesu vzniku divadelní inscenace. Jejich překlady zároveň v nejrůznějších formátech zpřístupňujeme veřejnosti.

Divadelní překlad chápeme jako interaktivní proces, který má být dotvářen ve spolupráci s inscenujícím divadlem. Hledáme nové cesty spolupráce a rozvíjíme síť složenou z překladatelek a překladatelů, dramatiček a dramatiků a také dalších divadelních profesí (režisérek a režisérů, hereček a herců, dramaturgyň a dramaturgů). V tomto smyslu hodláme podporovat také začínající překladatelky a překladatele a umožnit jim další vzdělávání a konzultace s již zkušenými kolegyněmi a kolegy, z jejichž znalostí mohou profitovat.

Drama Panorama pracuje vedle již zmíněných formátů také kurátorsky, podílí se na mezinárodních koprodukcích a iniciuje projekty, které se zabývají aktuálními společensko-politickými tématy v oblasti divadla.


Chystané premiéry našich překladů

09.06.2018 YOUR VERY OWN DOUBLE CRISIS CLUB by Sivan Ben Yishai, Henning Bochert, Kasemattentheater Luxemburg

27.06.2018 SCHLOSS AN DER LOIRE (v orig. Zámek na Loiře) by Roman Sikora, z češtiny přeložila Barbora Schnelle, Staatstheater Nürnberg


NEJNOVĚJŠÍ UDÁLOSTI