Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater (Fórum pro překlad a divadlo) propojuje práci divadelních překladatelek a překladatelů, jakož i autorek a autorů s praktickým divadelním provozem a pořádá dílny, čtení, festivaly současných her a také tematické pódiové diskuze na téma mezinárodní divadelní spolupráce. Cílem je vytvoření otevřeného fóra pro mezinárodní překladatelky a překladatele, přičemž se soustředíme na dialog s živým, aktuálním divadlem. Divadelní překladatelky a překladatelé jsou pro nás zároveň součástí procesu vzniku divadelní inscenace. Jejich překlady pak v nejrůznějších formátech zpřístupňujeme veřejnosti.