Roman Sikora a jeho politické divadlo v německém překladu: Frühstück mit Leviathan

Čtení a prezentace knihy v rámci festivalu Leipzig liest 2022

16.03.2022, Schaubühne Lindenfels, Lipsko, 19:00 hod.

Kritika kapitalismu na divadle – dramatik Roman Sikora v rozhovoru s překladatelkou a editorkou Barborou Schnelle

Čtení ukázek ze Sikorových her: Sven Reese

Vstup volný, prosím zaregistrujte se na webové stránce divadla Schaubühne Lindenfels.

Dramatik Roman Sikora a jeho překladatelka do němčiny Barbora Schnelle představí v Lipsku právě vyšlou antologii Sikorových her Frühstück mit Leviathan. Ve vzájemném rozhovoru se dotknou otázek společensko-politické angažovanosti dramatického textu a problematiky jeho překladu. Herec Sven Reese přečte ukázky z publikovaných her.

Barbora Schnelle a Roman Sikora v Lipsku, 2019 | Foto: Drama Panorama

Tato diskuse a čtení je zároveň úvodním pořadu naší aktuální programové řady panorama #2: übertheaterübersetzen. V modulu Politické divadlo a překlad se zde věnujeme fenoménům spojeným s adaptací společensko-politické tematiky do nového jazykového prostředí, ale také divadelních tradic a sociálně-kritických diskursů.

O knize:

Roman Sikora: Frühstück mit Leviathan. Theaterstücke. Berlin: Neofelis, 2021, ed. Barbora Schnelle.

Bližší informace o této antologii naleznete na našem blogu nebo na webu nakladatelství, kde je i obláhlý tiskový materiál.

Pořádá Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. v rámci projektu panorama #2: übertheaterübersetzen, který byl podpořen Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien a Německým fondem překladatelů v rámci programu Neustart Kultur. S laskavou podporou Českého literárního centra, jehož zřizovatelem je Moravská zemská knihovna. Ve spolupráci s Schaubühne Lindenfels a nakladatelstvín Neofelis Verlag.

Roman Sikora | Foto: David Konečný

Roman Sikora je český dramatik, novinář a divadelní kritik. Studoval režii a dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Ve svých divadelních hrách reaguje se svérázným humorem na aktuální společensko-politickou situaci a analyzuje mocenské struktury společnosti podřízené tržnímu diktátu. Za svou hru Smetení Antigony obdržel roku 1998 Cenu Alfréda Radoka  (prem. 2000, MU-Színház Budapešť). K jeho dalším hrám patří Sodomagomora! (prem. 1995, Studio Marta, Brno), Tank (prem. 1996, Východoslovenské divadlo, Košice), Vlci (prem. 1997, Divadlo Husa na provázku, Brno), Nehybnost (prem. 1998, Divadlo Promiňte, Praha), Opory společnosti (prem. 2000, Divadlo Na zábradlí, Praha), Smrt talentovaného vepře (prem. 2008, divadlo Polárka, Brno). Jeho hry byly přeloženy do mnoha jazyků. Jeho hra Zpověď masochisty, dosud mezinárodně nejúspěšnější hra, měla 2011 českou premiéru v Divadle Letí a inscenace měla kultovní status. Svou hrou Pohřbívání na sebe Sikora upoutal velkou mediální pozornost, ve své fiktivní scénické „reportáži“ referuje o pohřbu bývalého prezidenta Václava Klause (prem. 2012, Divadlo Feste, Brno). Hra Tři dny aneb Sestup a vzestup pana B. (prem. 2014, Divadlo Letí, Praha) je svým způsobem pokračováním Sikorovy Zpovědi masochisty – opětovné zúčtování s drsnými zákony trhu. Spolu s Dodo Gombárem napsal Sikora funky muzikál Poleláři (prem. 2015, Švandovodivadlo, Praha). Na zakázku divadla Schauspielhauses Graz napsal Sikora hru Na cestě k vítězství (scénické čtení 2015). Za svou hru Zámek na Loiře (prem. 2018) obdržel hlavní cenu na festivalu „Talking About Borders“ pořádaného Staatstheaters Nürnberg. V únoru 2020 proběhla premiéra jeho adaptace české klasiky Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška v Horáckém divadle Jihlava. V květnu 2020 byla uvedena jeho dosud nejnovější hra Opravdu živé interview s opravdovým Petrem Kellnerem v brněnském Divadle Feste, která se zabývá spornými podnikatelskými praktikami známého českého miliardáře (dnes již zemřelého a in memoriam vyznamenaného prezidentským řádem Bílého lva jako „člověk, který prospěl České republice“). Sikora dnes vyučuje scénické psaní a divadelní kritiku na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a je dramatickým autorem na volné noze.

Barbora Schnelle, Foto: Jan Handrejch

Barbora Schnelle studovala divadelní vědu, estetiku a kulturologii v Brně, Berlíně a Vídni a promovala na Masarykově univerzitě v Brně prací o divadelních hrách Elfriede Jelinek (knižně: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu, Brno: Větrné mlýny, 2006). Žije v Berlíně jako svobodná překladatelka (překládá aktuální německou dramatiku do češtiny a české hry do němčiny), divadelní kritička a kulturní manažerka a je předsedkyní veřejně prospěšného spolku Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V., v jehož rámci uspořádala řadu mezinárodních projektů. Od roku 2014 pořádá a kurátorsky vede festival současného českého divala v Berlíně Ein Stück: Tschechien / Kus: Česka. V roce 2018 vydala v němčině antologii české současné dramatiky (Von Masochisten und Mamma-Guerillas, Berlin: Neofelis Verlag 2018).

Sven Reese | Foto: privat

Sven Reese studoval herectví na Hochschule für Musik und Theater Hamburg a pracoval na mnoha divadlech, jak nezávislých, tak státních jako např. Freie Kammerspiele Magdeburg, Thalia Theater Halle nebo Westfälische Kammerspiele Paderborn gespielt. V letech 2006 byl součástí hereckého souboru divadla Theater der Jungen Welt v Lipsku. Spolupracuje s uměleckým kolektivem Das letzte Kleinod zusammen. Jako filmový herec působil např. v seriálech jako Soko Leipzig nebo Polizeiruf 110. Je členem sdružení raum4-netzwerk für künstlerische alltagsbewältigung e. v. a aktivní také v oblasti sociokulturních projektů.

Tisková zpráva k projektu (v němčině) je ke stažení zde.

Filed under: