comment 0

Ein Stück: Tschechien 2018/Kus: Česka 2018

Festival české současné dramatiky v Berlíně

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. a České centrum Berlín prezentují v Berlíně také v tomto roce festival současné české dramatiky Ein Stück: Tschechien 2018/Kus: Česka 2018.

České současné hry budou hostovat v Berlíně: Drama Panorama e. V. a České centrum Berlín pořádají opět festival současné české dramatiky – Ein Stück: Tschechien 2018/Kus: Česka 2018 – tentokrát s dvěma hostujícími inscenacemi a scénickým čtením tří divadelních her.

Bienální festival Ein Stück: Tschechien 2018/Kus: Česka 2018 představí již potřetí v Berlíně současnou českou dramatiku od konce května do poloviny června.
V České republice nyní tvoří nová generace divadelních autorů, jejichž texty jsou aktuální v celoevropském měřítku, přesto však v zahraničí málo známé. Berlínský spolek Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. ve spolupráci s Českým centrem Berlín hodlá svým dvoudenním festivalem přispět k jejich propagaci v německojazyčném prostoru.
Festival zahájí kultovní inscenace pražského divadla Studio Hrdinů s názvem Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny z pera významného českého prozaika Davida Zábranského a v režii Kamily Polívkové, která hostuje 26. května v berlínském divadle tak Theater Aufbau Kreuzberg. Stanislav Majer získal za svůj výkon v této hře Cenu divadelní kritiky za hlavní roli roku 2016 a inscenace se stala jedním z hojně diskutovaných témat v českém divadelním a mediálním prostředí minulého roku, autor v ní totiž provokativně analyzuje postoje českých společenských elit.
6. června budou v Galerii Českého centra Berlín představeny ve scénickém čtení tři současné české hry. David Drábek, jeden z nejznámějších českých komediálních autorů, představí na festivalu svou hru Koule, groteskní dekonstrukci mýtu úspěšné socialistické sportovní kariéry; René Levínský, chameleon na poli české dramatiky, který je divadelní kritikou označován za „českého Stopparda“, bude zastoupen svou hrou Nawratilowa, Szymczykowa, v níž dvě hlavní hrdinky podniknou výpravu k vlastním česko-německým kořenům rámovanou historií svých tetování; Roman Sikora, mistr aktuální politické grotesky, přiveze do Berlína svou nejnovější hru Zámek na Loiře, v níž jsou české společensko-politické poměry satiricky představeny v dialozích tří lokajů francouzského rokokového zámečku, kde je v domácím vězení držena manželka vysokého českého politika.
Sikorova hra vyhrála vloni hlavní cenu v dramatické soutěže festivalu Talking About Borders divadla Staatstheater Nürnberg, kde bude na konci června uvedena ve světové premiéře. Na berlínském festivalu prezentujeme zkrácenou verzi hry s laskavým svolením Talking About Borders.
V rámci scénických čtení proběhne také slavnostní představení právě vydané antologie současné české dramatiky Von Masochisten und Mamma-Guerillas (vyd. Barbora Schnelle ve spolupráci s Henningem Bochertem, Berlin: Neofelis 2018). Kniha je prvním svazkem nově vzniklé řady Drama Panorama, která vzešla ze spolupráce Drama Panorama a nakladatelství Neofelis Verlag. Představuje devět aktuálním českých divadelních her autorek a autorů, s nimiž jsme na festivalu Ein Stück: Tschechien/Kus: Česka spolupracovali nebo s nimiž spolupráci plánujeme.
14. června přijede do Berlína do divadla tak Theater Aufbau Kreuzberg česká inscenace roku 2016 Olga (Horrory z Hrádečku) pražského souboru Divadlo LETÍ. Na základě hry mladé české dramatičky Anny Saavedry vytvořila režisérka Martina Schlegelová sitcomově tragikomickou inscenaci věnovanou první ženě prezidenta Václava Havla. Před našima očima nechává odvíjet příběh Olžina života – se smyslem pro dějinnou ironii a absurditu, jako velmi osobní zúčtování s časem před a po roce 1989.
Představitelka hlavní role Pavlína Štorková obdržela za roli Olgy Cenu divadelní kritiky za nejlepší hlavní roli roku 2016.

 

Program

Sobota, 26. května, 20:00 hod., tak Theater Aufbau Kreuzberg

 

Stanislav Majer, Studio Hrdinů | Foto: Ladislav Babuščák

Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny, německy: Der Schauspieler und Schreiner Majer äußert sich zum Zustand seines Heimatlandes
Autor: David Zábranský

Hostující představení divadla Studio Hrdinů, Praha
Režie: Kamila Polívková
Hrají: Stanislav Majer, Lidé typu Majer
Premiéra: 16. 9. 2016

Česky s německými a anglickými titulky, po představení se koná diskuze s publikem

Délka: 80 min.

Český prozaik David Zábranský napsal na zakázku Studia Hrdinů svou první divadelní hru, v níž se hlavní protagonista Stanislav Majer zamýšlí nad pojmem domoviny. Majer je známým divadelním a televizním hercem, kterému Zábranský ušil roli přímo na tělo. Co vlastně v Čechách znamená domovina? A proč má k ní Majer odpor? Je snad na vině prezident? Anebo je to prostě jinde, např. v Německu lepší?
Vedle životních postojů Majera a autora samotného je sžíravé analýze podrobena také zadavatelka hry, režisérka Kamila Polívková a v satirickém oblouku představeno prostředí českého divadla, které vzhlíží k Německu. V Německu totiž Polívková není režisérka, ale „pouze kostýmní výtvarnice“ inscenací režiséra Dušana Davida Pařízka, jehož divadelní kariéra je do této česko-německé disputace rovněž zahrnuta.
S příkladnou vervou a bernhardovskou nadsázkou Zábranský pozoruje a analyzuje českou společnost, v níž je „domovina“ nejrůznějšími zájmovými skupinami zneužívána. Vzniká tak napínavá česko-německá divadelní disputace.

Česky s německými a anglickými titulky, po představení se koná diskuze s publikem

Překlad hry od Doris Kouba právě vychází v knize Von Masochisten und Mamma-Guerillas. Neue tschechische Dramatik. Berlin: Neofelis 2018.

Stanislav Majer obdržel za svou roli v této inscenaci Cenu divadelní kritiky za Mužský herecký výkon roku 2016.

 

Středa, 6. června, 19:00 hod., České centrum Berlín

Scénická čtení z her Davida Drábka, Romana Sikory a Reného Levínského

David Drábek: Koule (Příběh vrhačky)
Německý titul: Einsame Spitze (Aus dem Leben einer Kugelstoßerin), překlad Doris Kouba

(Fiktivní portrét české koulařky, která v předrevoluční době socialistické republiky vyhrávala jednu medaili za druhou a dnes se v rozhovoru pro rozhlas stylizuje do role národní hrdinky bez schopnosti kriticky reflektovat temné stránky tehdejšího masového dopingu – skvěle vypointované tragikomedie a jedna z nejúspěšnějších současných českých her z poslední doby.)

Roman Sikora: Zámek na Loiře
Německý titul: Schloss an der Loire, překlad Barbora Schnelle

(V této hře uvrhne vysoký české politik svou ženu do domácího vězení na honosném francouzském zámečku, neboť ho doma svými vyjádřeními v médiích diskredituje. Čtyři lokajové se pokoušejí pochopit, proč jí raději české konzervy než speciality francouzské kuchyně a rokokový zámek nově zařizuje ve stylu prefabrikátů globálního nábytkového domu IKEA. Výsostně komická politická hra ze současnosti s příznačným černým sikorovským humorem.)

Hra je prezentována s laskavým svolením festivalu Talking About Borders divadla Staatstheater Nürnberg, kde tento text vyhrál dramatickou soutěž a bude zde uveden ve světové premiéře 28. června 2018.

René Levínský: Nawratilowa, Szymczykowa (Planoucí srdce)
Německý titul: Nawratilowa, Szymczykowa (Das flammende Herz), překlad Matyáš Levínský a Daniel Meier

(Dvě vášnivé ženy podniknou cestu k vlastním česko-německým kořenům rámovanou historií svých tetování, velké dějiny se tu mísí s banálními každodenními tématy. Napsáno na motivy Kočičí hry Istvána Örkényho a dokumentárního filmu Flammend‘ Herz Olivera Rutse und Andrei Schuler.)

Scénická čtení zkrácených verzí her s následovnou diskuzí autorů s publikem

Režie scénických čtení: Eberhard Köhler
Hrají: Hannah Schröder, Naemi Schmidt-Lauber, Simon Buchegger a Henning Bochert
Výprava a scénografická spolupráce: Anita Fuchs

Na závěr bude udělena Cena publika festivalu.
Prezentace antologie českých her Von Masochisten und Mamma-Guerillas:
V rámci scénických čtení bude slavnostně představena právě vycházející antologie současných českých her v němčině Von Masochisten und Mamma-Guerillas: Neue tschechische Dramatik (vyd. Barbora Schnelle ve spolupráci s Henningem Bochertem), Berlin: Neofelis, 2018.

 

 

Čtvrtek, 14. června, 19:30 hod., tak Theater Aufbau Kreuzberg

 

Pavlína Štorková v roli Olgy @ Divadlo Letí | Alexandr Hudeček

Olga (Horrory z Hrádečku)
Autorka: Anna Saavedra

Hostující představení Divadla LETÍ, Praha
Režie: Martina Schlegelová
Hrají: Pavlína Štorková, Jiří Böhm, Tomáš Kobr, Pavol Smolárik
Premiéra: 23. 3. 2016

Česky s německými a anglickými titulky, po představení se koná diskuze s publikem

Délka: 2,5 hod. s přestávkou

Nacházíme se na „Hrádečku“, slavné chalupě Václava Havla, a představena je nám divadelní hra, která má pojednávat o jeho první ženě Olze (zvěčněné v Havlových „Dopisech Olze“). Olze však do řeči pořád skáče Václav, který se nechce smířit s tím, že v této hře nemá hrát hlavní úlohu. Autorka Anna Saavedra před našima očima nechává odvíjet příběh Olžina života se smyslem pro dějinnou ironii a absurditu: Olze třeba nikdy není dáno sbírat sama v lese houby, nejprve ji pronásleduje Státní bezpečnost, hned po převratu zase ochranka jejího muže, čerstvě zvoleného prezidenta Havla. Olga je se svou přímočarostí cynickou komentátorkou politických zvratů – od divokých disidentských večírků až po státní akty. Biografické zmínky jsou v inscenaci použity jako stavební prvky sitcomového portrétu ženy, jež plna sebeironie důstojně vzdoruje životu, který by si sama nevybrala.
Tato inscenace byla v roce 2016 několikanásobně oceněna: Na Cenách divadelní kritiky jako hra roku a ženský umělecký výkon roku pro hlavní představitelku Olgy, na Cenách divadelních novin jako inscenace roku.

 

 

Lokality

tak Theater Aufbau Kreuzberg
Aufbau Haus am Moritzplatz
Prinzenstraße 85F
10969 Berlin

Obě hostující představení budou hrána v češtině s německými a anglickými titulky, následuje pódiová diskuze.
Vstupenky: tak-berlin.de/tickets

České centru Berlín/Tschechisches Zentrum Berlin
Wilhelmstraße 44
10117 Berlin (vstup z ulice Mohrenstraße)
Vstup volný

Pořadatelé:
Drama Panorama: Forum für Theater und Übersetzung e. V.
www.drama-panorama.com
České centrum Berlín
berlin.czechcentres.cz

Ve spolupráci s divadly Studio Hrdinů a Divadlo LETÍ

Kurátorka: Barbora Schnelle
ve spolupráci s česko-německou uměleckou radou festivalu

Dramaturgie/Vedení produkce:
Barbora Schnelle a Henning Bochert

Festival byl podpořen následujícími institucemi:
Česko-německý fond budoucnosti
Ministerstvo kultury České republiky
Der Regierende Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei
Institut umění – Divadelní ústav, Praha
Performczech.cz
DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentura
Studio Hrdinů
Divadlo LETÍ
tak Theater Aufbau Kreuzberg
Talking About Borders – Staatstheater Nürnberg

 

 

 

Leave a Reply