comment 0

Schudoma: Jsem Doma

Výzva k přihlášení se na performativní laboratoř na téma psaní a překládání v mateřském a druhém jazyce v česko-německém kontextu

Vedení: Barbora Schnelle a Henning Bochert (Drama Panorama e. V., Berlín) ve spolupráci s Laurou Brechmann a Florentem Golfierem (tYhle, Praha) a Anitou Jóri (Vilém Flusser Archiv, Universität der Künste, Berlín)

Foto: Tania Reinicke

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. a Florent Golfier z kolektivu tYhle z.s. pořádají 12. března 2021 od 10:00 do 17:00 hod. digitální performativní jazykovou laboratoři (formou webináře) na téma Vícejazyčnost s názvem Schudoma: Jsem doma (Psaní a překládání v mateřském a druhém jazyce v česko-německém kontextu).

Program zahájí úvodní referát Anity Jóri (Archiv Viléma Flusser, UdK Berlin) o překladatelské praxi a teorii gest filozofa Viléma Flussera. V druhé části se budou Barbora Schnelle a Henning Bochert věnovat tematice kooperativních metod v překladu dramatických textů na příkladu vzájemné spolupráce v kontextu festivalu Ein Stück: Tschechien/Kus: Česka a edice Drama Panorama při nakladatelství Neofelis Verlag. Přednáškové a diskuzní bloky budou doplněny uměleckými intervencemi performerky Laury Brechmann a tanečníka Florenta Golfiera, kteří budou se všemi zúčastněnými zkoumat možnosti herního ohledávání nastolených témat. V centru zájmu stojí výměna poznatků a zkušeností v odborné i umělecké rovině.

Celý program se bude odehrávat v němčině a češtině, zúčastnění nemusejí ovládat oba jazyky, neboť nabídneme různé formy inkluze druhého jazyka. Části referátu Anity Jóri budou také v angličtině. Přejeme si živý dialog

Výzva

Výzva je zaměřena jednak na odborné publikum, jednak na všechny zájemce o vícejazyčnost s ohledem na překlad a literárně-performativní oblasti umění. Prosíme všechny uchazečky a uchazeče, aby dodali následující údaje:

  1. Krátká prezentace vlastní osoby do pěti řádků
  2. Několik slov, proč se chcete účastnit
  3. Seznam jazyků, které ovládáte
  4. Kontaktní údaje: e-mail, mobilní telefon a adresu

Zašlete nám prosím vše prostřednictvím e-mailu s označením „Anmeldung Schudoma“ do 3. března 2021 na adresu: anmeldung@drama-panorama.com. Poté od nás obdržíte přesný harmonogram celého dne a link na konferenci přes zoom. Účast na digitální laboratoři je zdarma.

Program

09:30 – 10:00 hod.Technická zkouška, Get-together, Check-in
10:00 – 10:30 hod.Uvítání a performativní moderace s úvodem do praktických cvičení – Florent Golfier (tYhle)
10:30 – 11:30 hod.Přednáška + diskuze: Anita Jóri: „Filozofie jazyka Viléma Flussera“ (přednáška se zabývá fenomény Language and Reality, vícejazyčnost, filozofie jazyka, teorie překladu a gest ve Flusserově díle) ve spolupráci s Archivem Viléma Flusser Archiv/UdK Berlín
11:30 – 11:55 hod.Performativní moderace
12:00 – 12:30 hod.Praktické cvičení: Florent Golfier / Lala: „Bodyscan – vibrace“
12:30 – 13:30 hod.Polední přestávka
13:30 – 14:15 hod.Rozhovor a prezentace: Barbora Schnelle a Henning Bochert: „Kooperativní překládání v česko-německém kontextu“, Drama Panorama
14:15 – 15:00 hod.Diskuze k rozhovoru Drama Panorama
15:00 – 16:00 hod.Praktické cvičení: Florent Golfier / Lala: „Prostor pro reflexi (off-line)“
16:00 – 17:00 hod.Závěrečná diskuze + krátký film o projektu „Babel-Lab“, který vznikl ve spolupráci s Prof. Dr. Barbarou Mertins a studentkami a studenty TU Dortmund

Referentky a referenti

Dr. Anita Jóri je vědecká pracovnice v Archivu Viléma Flussera na Univerzitě umění v Berlíně (Universität der Künste). Studovala na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti (ELTE) historii, pedagogiku a aplikovanou lingvistiku. V roce 2017 promovala na téma „The discourse community of electronic dance music“. První pracovní zkušenosti v Archivu Viléma Flussera získala jako stipendiantka programu Erasmus+ v letech 2011/12, dále pak jako projektová koordinátorka „Vilém Flusser Residency Program for Artistic Research“ v kooperaci s transmediálním Festivalem umění a digitální kultury v Berlíně. Jako lingvistku ji zajímá zejména Flusserův raný výzkum jazyka a filozofie jazyka, jakož i strukturální (interkulturní) analýzy jazyka a jazykových rodin.

Florent Golfier und Laura Brechmann (M. A.): Golfier již několik let pracuje na své Babylonské trilogii a s její první částí, sólovým programem „Zápas s jazykem“, nyní hostuje v Česku. Je původem Francouz, již devět let žije a pracuje v Česku a vedle francouzštiny hovoří plynně česky, německy a anglicky. Spolu s Laurou Brechmann, která se jak umělecky, tak vědecky zabývá tématem „scénického výzkumu“, koncipoval v únoru 2020 na Ústavu psycholingvistiky Technické univerzity v Dortmundu první jazykovou laboratoř v kooperaci s Prof. Barbarou Mertins.

Dr. Barbora Schnelle je divadelní vědkyně, překladatelka a kulturní manažerka. Jako rodilá Češka, která žije v Berlíně, překládá dramatická texty jak z němčiny do češtiny (např. Elfriede Jelinek, Peter Handke, Miroslava Svolikova, Wolfram Lotz aj.), tak z češtiny do němčiny (např. Roman Sikora, Anna Saavedra, Martina Kinská, Eva Prchalová aj.). Jako divadelní kritička se zabývá vícejazyčnými inscenacemi (např. režisérky Yael Ronen). 2014 založila v Berlíně festival českého současného divadla Ein Stück: Tschechien/Kus: Česka, který se pod jejím vedením od té doby pravidelně koná a pro který koncipuje různé formy překladu a tlumočení hostujících inscenací. Podílí se i na dalších projektech Drama Panorama e. V. a pracuje v představenstvu tohoto spolku.

Henning Bochert je autor, překladatel a tlumočník s více než pětadvacetiletou zkušeností v oblasti divadelního překladu. Především ve své práci pro Drama Panorama e. V. se zabývá otázkami kulturního zprostředkování, zkoumá rozdíly a chápe je jako obohacení. Téma vícejazyčnosti hraje od roku 2012 důležitou roli v jeho projektech, které jsou napojeny na výzkum. Společně s Barborou Schnelle produkuje festival Ein Stück: Tschechien/Kus: Česka a pracuje v představenstvu Drama Panorama e. V.

Olesia Vitiuk pracuje jako nezávislá kurátorka a kulturní manažerka a tohoto projektu se účastní jako moderátorka. K jejím oblastem zájmu patří kulturní výměna mezi Německem a jeho východními partnery včetně Ruska. Krom toho je vedoucí produkce akutálního projektu Drama Panorama e V. s názvem panorama #1: übertheaterübersetzen.

Pořadatelé

Drama Panorama

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater (Fórum pro překlad a divadlo) propojuje práci divadelních překladatelek a překladatelů jakož i autorek a autorů s praktickým divadelních provozem a pořádá dílny, čtení, festivaly současných her a také tematické pódiové diskuze na téma mezinárodní divadelní spolupráce.

Drama Panorama je také název knižní edice pro současné divadelní hry v německém překladu, kterou spolek založil společně s berlínským nakladatelstvím Neofelis Verlag. První svazek se věnuje současné české hře a vyšel pod názvem Von Masochisten und Mamma Guerillas: Neue tschechische Dramatik (ed. Barbora Schnelle) v roce 2020. V roce 2021 vyjde mj. výběr her českého dramatika Romana Sikory. Další informace zde:

https://neofelis-verlag.de/verlagsprogramm/reihen/drama-panorama

Drama Panorama se také podílí na mezinárodních koprodukcích a iniciuje projekty, které se zabývají aktuálními společensko-politickými tématy. V září 2018 měl v Berlíně premiéru projekt 67/871 Leningradská blokáda,koprodukce Drama Panorama a petrohradského divadla Teatr Pokolenji. Během podzimu 2020 prezentoval spolek Drama Panorama v projektu Afropéennes – Afropäerinnen (česky Afropanky) řadu literárně-performativních formátů a představil divadelní texty afrodiasporických dramatiček z Francie a Belgie, v nichž se novátorsky zrcadlí koncept tzv. „afropéanité“, afroevropské identity.

Performativní laboratoř SCHUDOMA: Jsem doma je zároveň doprovodným projektem k několikadílné řadě panorama #1: übertheaterübersetzen věnované různým aspektům divadelního překladu a tvorby. Tato řada je financována z programu „Neustart Kultur“ Německého fondu překladatelů.

www.drama-panorama.com

tYhle

tYhle je kolektiv českých a francouzských umělkyň a umělců se sídlem v Česku. Působí jako platforma pro performanci, tanec, fyzické divadlo a vizuální umění. Kolektiv spojuje experimentální přístup a závazek překračovat svým uměním stávající hranice. Založili jej v Brně v roce 2015 performeři Lukáš Karásek a Florent Golfier po vzájmené tříleté intenzivní spolupráci. Později se přidaly světelná designérka Zuzana Režná a scénografka/choreografka Marie Gourdain. Název „tYhle“ je inspirován generací Y. Písmeno Y vyjadřuje také průnik různých linií, směrů, inspirací a kořenů. Hlavním cílem kolektivu je stavět mosty mezi svými dvěma kulturami.

http://tyhle.cz/

Tento projekt je výsledkem spolupráce Drama Panorama (Berlin) a tYhle (Praha), jež započala v rámci výměnného programu PRALIN (komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi nezávislými uměleckými scénami v Praze a Berlíně, kterou organizuje Nová síť a Performing Arts Programm/LAFT Berlin) a je součástí Babylonské laboratoře pořádané tYhle.

Za podporu děkujeme následujícím institucím:

Leave a Reply