comment 0

Ohlédnutí za festivalem Ein Stück: Tschechien/Kus: Česka 2020

Cenu diváků festivalu obdržela Martina Kinská

Současné české divadelní hry letos opět hostovaly v Berlíně. Pod hlavičkou Drama Panorama e. V. a Českého centra Berlín se konal festival současného českého divadla – Ein Stück: Tschechien / Kus: Česka 2020.

Letos se festival konal za ztížených podmínek způsobených koronavirovou pandemií. Z našeho plánovaného programu jsme uskutečnili pouze scénická čtení tří her, s ohledem na dodržení všech aktuálních hygienických opatření se mohla konat 16. září 2020 v galerii Českého centra Berlín. Hostující inscenace divadel Lachende Bestien a Depresivní děti touží po penězích přesouváme na červen 2021 a pevně věříme, že je budeme moci uskutečnit.

Letošní festivalové čtení probíhala ve jménu oslav 25. výročí partnerství měst Prahy a Berlína. Velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Kafka ve svém úvodním projevu vyzdvihl potřebu umělecké reflexe reality a vyjádřil radost z toho, že živé divadlo i přes všechny nesnáze doby nadále předstupuje před publikum. Ulrike Kind z Mezinárodního oddělení Berlínského senátu zdůraznila význam kultury pro intenzivní vztahy mezi Prahou a Berlínem.

Na festivalu Ein Stück: Tschechien (Kus: Česka) 2020 byly formou scénického čtení již tradičně představeny tři současné hry, letos z pera dramatiček Martiny Kinské (a jejího spoluautora Radka Schovánka), Dagmar Radové a Terezy Semotamové, poprvé v německém překladu.

Scénická čtení se konala symptomaticky týden poté, co byla Praha prohlášena německým Institutem Roberta Kocha za krizovou oblast z hlediska šíření nemoci covid-19, což ještě umocňovalo význam setkání. Ze čtyř pozvaných autorek a autora mohla nakonec do Berlína dorazit pouze Tereza Semotamová, pro ostatní byla obstrukce s nutností dodání negativního testu na covid příliš velkou komplikací.

Ve hře Zadejte cíl Terezy Semotamové (překlad do němčiny: Martina Lisa) se setkáváme s mladým párem na cestě, jehož vztahové a světonázorové problémy začne se surreálně-groteskním nasazením aktivně komentovat navigace. Ve hře inspirované prvky dokumentárního divadla Agent tzv. společenský (překlad do němčiny: Barbora Schnelle, redakce Henning Bochert), kterou napsala Martina Kinská ve spolupráci s historikem Radkem Schovánkem, je líčen život rodiny, který rozloží zpráva o spolupráci otce s StB. Text neodsuzuje, spíše analyzuje tragično života v totalitním režimu, v němž jsou i nejprivátnější prostory mocensky zneužívány. Hra Thelma a Selma Dagmar Radové (překlad do němčiny: Ruben Höppner, překlad vznikl v rámci programu mentoringu Drama Panorama e. V.) je lyricky koncipovaným, vtipným a razantním divadelním roadtripem inspirovaným klasickým filmovým dílem „Thelma a Louise“, s feministickým podtextem napříč generacemi.

V režii Kathariny Schmitt přestavili herci Thea Rasche, Melanie Schmidli, Henning Bochert a Julian Anatol Schneider zkrácené verze všech tří her. Katharina Schmitt použila jako základní scénický prvek uříznutou přední kapotu auta, se kterou metonymicky vytvářela herní prostory pro všechny tři hry, ať už to bylo auto vezoucí mladý pár na výlet, krabice, do níž matka ze hry Martiny Kinské balí předměty z bytu, z něhož se rodina stěhuje, nebo podivný lesní příbytek v surreálném světě hrdinek Dagmar Radové (dnes již Fričové). Důležitou roli sehrálo i světlo, které oddělovalo jednotlivé prostory nebo atmosféricky dotvářelo dramatické situace (Thelma a Selma si v lese – i na text – svítily čelovkami, světla torza automobilu byla funkční a signalizovala jízdu).

Po scénických čtení proběhla pódiová diskuze. Vedle moderátorky Barbory Schnelle usedly do židlí pouze Tereza Semotamová a jako tlumočnice zástupkyně ředitele Českého centra Christina Frankenberg. Vedle nich umístil technik Filip Drábek obří televizi, na níž diváci sledovali Martinu Kinskou, Dagmar Radovou a Radka Schovánka, kteří se zapojili přes zoomovou konferenci a vcelku ústrojně se integrovali do hovoru. Barbora Schnelle diskutovala s Terezou Semotamovou o aktuálnosti její hry, v níž se oba hrdinové cítí ohroženi čím dál absurdnějšími nařízení vlády. Dagmar Radová podotkla, že ve své hře usilovala o bilanci postavení ženy v současné české společnosti a zjistila, že se dnešní ženy v mnohém neposunuly o moc dál, než byla generace jejich matek, jelikož jsou stále v zajetí klišé a stereotypů. Autorka Martina Kinská a historik Radek Schovánek přestavili svou vzájemnou spolupráci na hře, jejíž děj je psán na základě historických dokumentů. Ve dvou časových rovinách – té dnešní a z doby osmdesátých let minulého století – se setkáváme s rodinou, v níž je otec odhalen jako tajný spolupracovník StB. Schovánek zdůraznil, že usiloval o realistický pohled na totalitu a kriticky se vyjádřil o romantizujících reflexích jako např. ve filmu Životy těch druhých Floriana Henckela von Donnersmarcka. Pozitivně se vyjádřil o reakcích školáků na divadelní představení hry. Kinská upozornila na to, že hra chce předložit plastický obraz života v totalitě a ne černobíle odsuzovat.

Po čteních probíhalo hlasování o nejúspěšnější hru večera. Nejvíce hlasů získala Martina Kinská za svou hru Agent tzv. společenský a ředitel Českého centra Tomáš Sacher jí prostřednictvím videokonference slavnostně předal vítězný diplom. Cena publika zahrnuje týdenní pobyt vítězné autorky v Berlíně, který je spojen s překladem další její hry do němčiny a scénickým čtením.

Scénické čtení nové hry Kinské se uskuteční společně s hostujícími představeními festivalu v létě 2021. Další informace naleznete průběžně na našich webových stránkách www.drama-panorama.com, kde si můžete také objednat náš newsletter. Rozhovor s kurátorkou Barborou Schnelle o letošním festivalu byl zveřejněn na serveru Czechlit.cz.

Další informace o projektu, jakož i tiskovou zprávu s životopisy všech autorek a autora naleznete zde.

You are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information
Kus: Česka 2020 | Video: Nataša von Kopp

Leave a Reply