comment 0

EIN STÜCK: TSCHECHIEN/KUS: ČESKA 2020

Festival českého současného divadla v Berlíně

Foto © Drama Panorama

Scénická čtení 16. září 2020

Galerie Českého centra Berlín, 19:30 hod.

Současné české divadelní hry hostují v Berlíně: Drama Panorama e. V. a České centrum Berlín opět pořádají festival současného českého divadla – Ein Stück: Tschechien / Kus: Česka 2020.

Letos z našeho plánovaného programu uskutečníme pouze scénická čtení tří her, s ohledem na dodržení všech aktuálních hygienických opatření se budou konat opět v galerii Českého centra Berlín. Z důvodu koronavirové pandemie jsme však nuceni pro tento rok zrušit naše hostující inscenace – pevně věříme, že je budeme moci přivézt v červnu 2021!

Festival Ein Stück: Tschechien / Kus: Česka se již počtvrté zabývá aktuálními tendencemi současné české dramatiky a divadla.

V České republice nyní tvoří nová generace divadelních autorů, jejichž texty jsou aktuální v celoevropském měřítku, přesto však v zahraničí málo známé. Berlínský spolek Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. ve spolupráci s Českým centrem Berlín hodlá svým festivalem přispět k jejich zviditelnění v německojazyčném prostoru. Festival dále představuje význačné inscenace progresivních divadel, které se inovativním způsobem zabývají současnými společensko-politickými tématy.

V letošním festivalovém ročníku se soustředíme na tvorbu českých dramatiček a představíme hry Dagmar Radové, Terezy Semotamové a Martiny Kinské (hru vzniklou ve spolupráci s Radkem Schovánkem) poprvé v německém překladu. Hra Thelma a Selma Dagmar Radové je vtipným a razantním divadelním roadtripem inspirovaným klasickým filmovým dílem „Thelma a Louise“, s feministickým podtextem napříč generacemi. Ve hře Zadejte cíl Terezy Semotamové se setkáváme s mladým párem na cestě, jehož vztahové a světonázorové problémy začne se surreálně-groteskním nasazením aktivně komentovat navigace. Ve hře Agent tzv. společenský, kterou napsala Martina Kinská ve spolupráci s historikem Radkem Schovánkem, je líčen život rodiny, který rozloží zpráva o spolupráci otce s StB. Text neodsuzuje, spíše analyzuje tragično života v totalitním režimu, v němž jsou i nejprivátnější prostory mocensky zneužívány. Martina Kinská obdržela v roce 2019 Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci současné hry.

Program

Velvyslanectví České republiky v Berlíně, České centrum Berlín a Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. prezentují:

Ein Stück: Tschechien / Kus: Česka 2020

Scénická čtení festivalu současného českého divadla

Středa, 16. září 2020, 19:30 hod., České centrum Berlín

Dagmar Radová: Thelma a Selma
Překlad Ruben Höppner

Tereza Semotamová: Zadejte cíl
Překlad Martina Lisa

Martina Kinská/Radek Schovánek: Agent tzv. společenský
Překlad Barbora Schnelle

Scénická čtení (zkrácených verzí) s následovnou diskuzí s autorkami a udělením Ceny publika festivalu.

Režie scénických čtení: Katharina Schmitt
Účinkují: Thea Rasche, Melanie Schmidli, Henning Bochert a Julian Anatol Schneider
Dramaturgie/produkce: Barbora Schnelle a Henning Bochert
Asistentka produkce: Joséphine Fresen

České centrum Berlín, Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin (vchod z ulice Mohrenstraße) | Vstup volný

Tento program se uskuteční jako součást oslav 25. výročí podpisu smlouvy o partnerství měst Prahy a Berlína.

Za podporu festivalu děkujeme následujícím institucím a partnerům:

Česko-německý fond budoucnosti | Der Regierende Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky | Ministerstvo kultury České republiky | České literární centrum | Institut umění – Divadelní ústav | PerformCzech.cz | Dilia

Tisková zpráva k projektu s životopisy hostů festivalu je ke stažení zde:


You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information
Kus: Česka 2020 |Video: Nataša von Kopp

Vzhledem ke koronavirové krizi byl upraven program festivalu a hostující inscenace se uskuteční až v roce 2021. Další informace naleznete průběžně na našich webových stránkách www.drama-panorama.com, kde si můžete také objednat náš newsletter.

Leave a Reply