comment 0

Dvojité členství s VTheA levnější

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. [Fórum pro překlad a divadlo] a Verband für Theaterautor:innen e. V. [Asociace divadelních autorů] (VTheA) se dohodly na snížení poplatků pro každého, kdo je členem obou spolků. Cílem je usnadnit zastoupení všech autorek a autorů a překladatelek a překladatelů v obou spolcích za zvýhodněných podmínek. Obě organizace spolu úzce spolupracují.

Leave a Reply