comment 0

Kus: Česka: Druhá sklizeň 2017/Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017

Kateřina Rudčenková: Čas třešňového dýmu

 

Scénické čtení a rozhovor s českou autorkou Kateřinou Rudčenkovou

Čtvrtek, 15. června 2017, 19 hodin

České centrum Berlín, Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin

Drama Panorama e. V. a České centrum Berlín se v projektu festivalu „Kus: Česka: Druhý sběr 2017“/„Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017“ opětovně věnují české současné dramatice v německém překladu. Loňská vítězná autorka Ceny publika festivalu je pozvána do Berlína na týdenní rezidenční pobyt, který je spojený s překladem a scénickým čtením její hry „Čas třešňového dýmu“.

Hrají: Hürdem Riethmüller, Hannah Schröder und Thea Rasche

Režie/dramaturgie/produkce: Barbora Schnelle a Henning Bochert

Vstup volný

Kateřina Rudčenková (nar. 1976) je česká básnířka, prozaička a dramatička. Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor Tvorba písňového textu a scénáře) a provozně-ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Vydala čtyři básnické sbírky Ludwig (1999), Není nutné, abyste mě navštěvoval (2001), Popel a slast (2004) a Chůze po dunách (2013), za niž obdržela cenu Magnesia Litera 2014 za poezii, knížku povídek Noci, noci (2004) a divadelní hru Niekur (2007), za niž získala Cenu Alfréda Radoka 2006 a kterou v roce 2008 uvedlo pražské Divadlo Ungelt. Scénické čtení hry Čas třešňového dýmu představilo v témže roce Immigrants´ Theatre v New Yorku. V roce 2003 obdržela německou básnickou Cenu Huberta Burdy. Roku 2007 absolvovala měsíční rezidenční pobyt pro zahraniční dramatiky v Royal Court Theatre v Londýně. Účastnila se mnoha mezinárodních literárních festivalů. Její přímočaré, smyslné básně s častými autobiografickými konotacemi byly přeloženy do dvaceti jazyků, knižní výbory z její poezie vyšly i v němčině (…nicht nötig, mich zu besuchen, Klagenfurt: Wieser Verlag, 2002, ve dvojjazyčném vydání).

Foto: B. Schnelle

Čas třešňového dýmu

Proč nemá slovo génius ženskou variantu? A co říká dnešním ženám Popelka, Sněhurka nebo Červená Karkulka? V divadelní hře „Čas třešňového dýmu“ se setkávají tři generace – matka, dcera a babička – a konfrontují jedna druhou s vlastní životní cestou. Autorka svým hravým jazykem plným poetických obrazů tematizuje společenský tlak na ženu, která se má podřídit daným společensko-kulturním vzorům. Vedle reálné roviny jsou do hry vloženy snové scény, v nichž všechny protagonistky čekají na svou svatbu (v narážce na Beckettovo „Čekání na Godota“) a získávají atributy klasických ženských pohádkových postav.

Překlad do němčiny: Barbora Schnelle

Překlad vznikl ve spolupráci s Lydií Nagel.

Drama Panorama, České centrum Berlín a Katedra západoslovanských jazyků Humboldtovy univerzity v Berlíně (Humboldt-Universität zu Berlin, Fachgebiet Westslawische Sprachen) pořádají v rámci projektu „Kus: Česka: Druhá sklizeň 2017“/„Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017“ také seminář a dílnu o aktuální české dramatice a jejím překladu (na příkladu hry Kateřiny Rudčenkové „Čas třešňového dýmu“/“Zeit des Kirschrauchs“). Dílna je určena zájemcům z řad studentek a studentů bohemistiky, představí současné české drama a několik jeho předních autorek a autorů a uvede do překladatelské praxe v divadelní oblasti na základě konkrétních ukázek z předkládané hry.

Vedení dílny: Barbora Schnelle, Lydia Nagel a Henning Bochert.

Workshop podpořilo Velvyslanectví České republiky v Berlíně

 

Krátká informace o pořadatelích:

V České republice nyní existuje nová generace divadelních autorů, jejichž texty jsou závažné v celoevropském měřítku, a přesto v zahraničí málo známé. Berlínský spolek Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. společně s Českým centrem Berlín hodlají svým projektem Ein Stück: Tschechien/Kus: Česka přispět k propagaci české současné hry.

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater (Fórum pro překlad a divadlo) propojuje práci divadelních překladatelů a autorů s praktickým divadelním provozem a pořádá dílny, čtení a tematické pódiové diskuze na téma mezinárodní divadelní spolupráce.

Od svého založení se Drama Panorama soustředí na prezentaci nových divadelních her a metodiky divadelního překladu prostřednictvím řady čtení, pódiových diskuzí a dílen. Jedním z cílů Drama Panorama je představit nové aktuální cizojazyčné hry v německém překladu. V minulosti tak byly uvedeny hry dramatiků a dramatiček jako Dorota Masłowska, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Jolanta Janiczak (Polsko), Minja Bogavac, Filip Vujošević (Srbsko), Roman Sikora, Eva Prchalová (Česká republika), Tarell Alvin McCraney, Thomas Bradshaw, Andrea Stolowitz (USA), Valère Novarina, Simone Rist (Francie), Victor Hugo Rascón-Banda, David Olguin (Mexiko) nebo Gillermo Calderón (Chile), mnozí z autorů a autorek se přímo účastnili diskuze a ve všech případech se jednalo o první německé uvedení jejich her.

V červnu 2014 uspořádal spolek Drama Panorama poprvé festival českého současného dramatu Kus: Česka, na nějž navázal rezidenčním programem pro české dramatičky a dramatiky, kteří získali na festivalu Cenu publika.

České centrum Berlín představuje pravidelně od roku 2012 ve své galerii TZB ve Wilhelmstr. 44 současné umění, design, ale také mezinárodní dokumentární filmy na aktuální společenská témata.  Dále zde pořádá koncerty alternativní hudby, diskuze a čtení mladých českých autorek a autorů. Vedle toho také podporuje lokální pořadatele ze všech oblastí kultury a zprostředkovává kontakty k české současné kulturní scéně.

Pořadatelé:

Drama Panorama: Forum für Theater und Übersetzung e. V.

www.drama-panorama.com

České centrum Berlín

berlin.czechcentres.cz

Dramaturgie/produkce:

Barbora Schnelle a Henning Bochert

Projekt byl podpořen následujícími institucemi:

Česko-německý fond budoucnosti

Institut umění – divadelní ústav

Dilia – divadelní, literární, audiovizuální agentura, o.s.

Další informace a kontakt: info@drama-panorama.com

Tisková zpráva (PDF)

Leave a Reply