comment 0

Workshop k aktuální české dramatice a jejímu překladu

(na příkladu hry Kateřiny Rudčenkové Čas třešňového dýmu)

České centrum Berlín, Humboldtova univerzita v Berlíně, Katedra západoslovanských jazyků a Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. zvou studentky a studenty bohemistiky na německých univerzitách na dvoudenní workshop. Součástí workshopu jsou přednášky, scénické čtení a překladatelský seminář.

První část dílny nabízí úvod do aktuální české dramatiky od polistopadové doby až dodnes a představí vybrané divadelní autorky a autory s jejich hrami. Druhá část je věnována divadelnímu překladu. Na základě vybraných textových pasáží a praktických překladatelských cvičení budou představeny specifické úkoly, se kterými se v praxi potýkají divadelní překladatelky a překladatelé. Projekt se bude věnovat zejména metodě kooperativního překladatelství a objasní její výhody na poli divadla.

Workshop vede divadelní vědkyně a překladatelka Mgr. Barbora Schnelle, Ph.D., slavistka a překladatelka Mag. Lydia Nagel a autor a překladatel Henning Bochert.

Podmínky účasti:

Podmínkou účasti na workshopu je znalosti češtiny na úrovni B2 a vyšší.

Přihlášky jsou přijímány do 21.05.2017, vedle motivačního dopisu je požadován krátký životopis. Po potvrzení účasti budou všichni zájemci vyzváni, aby do 09.06.2017 přeložili dvě krátké ukázky z textu probírané divadelní hry, které budou tvořit základ praktické části workshopu.

Své přihlášky prosím zasílejte digitálně na adresu ccberlin@czech.cz, z níž také obdržíte potvrzení o přihlášení.

Účast je zdarma. Pro studující, kteří přijedou do Berlína z jiných měst, bude proplaceno cestovné ve výši do 80,- EUR.

Workshop je otevřen nejvýše 12 účastníkům.

Workshop proběhne v rámci festivalu Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017/Kus: Česka: Druhý sběr 2017. V centrum pozornosti bude stát divadelní hra Kateřiny Rudčenkové Čas třešňového dýmu, ale také další divadelní hry, které byly představeny na festivalu v minulých letech.

Čtvrtek, 15.06.2017, od 15:00 hod.Tschechisches Zentrum Berlin

Wilhelmstraße 44 / vstup z ulice Mohrenstraße, 10117 Berlin, U2 Mohrenstraße, U6 Stadtmitte, S Potsdamer Platz

berlin.czechcentres.cz

Pátek, 16.06.2017, 10:30 – 16:30 hod.

Hlavní budova Humboldtovy univerzity v Berlíně

Unter den Linden 6, místnost 2070a

Tisková zpráva (PDF)

Program

Čtvrtek, 15.06.2017

15:00 – 17:00 hod.

Úvod do aktuální české dramatiky

Přednáška Barbory Schnelle

Přednáška se zabývá českou dramatikou v kontextu vývoje českého divadla od Sametové revoluce v roce 1989 až do současnosti a soustředí se na několik významných dramatiček a dramatiků současnosti. V centru zájmu stojí dramatická tvorba Kateřiny Rudčenkové, ale také dalších autorek a autorů, kteří byli představeni na festivalu Ein Stück: Tschechien/Kus: Česka.

19:00 hod.

Scénické čtení zkrácené verze hry Čas třešňového dýmu Kateřiny Rudčenkové s následující diskuzí s autorkou

(Večerní program je součástí festivalu Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017/Kus: Česka: Druhá sklizeň 2017, který pořádá Drama Panorama e. V. ve spolupráci s Českým centrem Berlín.)

Pátek, 16.06.2017

10:30 – 12:00 hod.

Úvod do překladu divadelních her – vhled do teorie a praxe

Vedení: Barbora Schnelle a Henning Bochert

12:15 – 13:30 hod.

Práce s textem: diskuze nad překlady účastníků dílny, představení metody kooperativního překládání divadelních her

Vedení: Barbora Schnelle a Lydia Nagel

Polední přestávky

15:00 – 16:30 hod.

Pokračování workshopu, od 16:00 hod. za přítomnosti autorky Kateřiny Rudčenkové

Pořadatelé:

Tschechisches Zentrum Berlin/České centrum Berlín

Humboldt-Universität zu Berlin, Fachgebiet Westslawische Sprachen/Humboldtova univerzita v Berlíně, Katedra západoslovanských jazyků

Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V./Drama Panorama: Fórum pro překlad a divadlo e. V.

Workshop podpořilo Velvyslanectví České republiky v Berlíně

Představení hlavních aktérů

Kateřina Rudčenková je jednou z nejvýznamnějších českých současných autorek, píše básně, prózu i divadelní hry. Za svou sbírku básní Chůze po dunách (2013) obdržela cenu Magnesia Litera 2014. Její divadelní hra Niekur, za kterou dostala v roce 2006 Cenu Alfréda Radoka, byla v roce 2008 uvedena v pražském divadle Ungelt. Scénické čtení hry Čas třešňového dýmu představilo v témže roce Immigrants´ Theatre v New Yorku.

Barbora Schnelle studovala divadelní vědu a estetiku/kulturologii v Brně, Berlíně a Vídni a získala doktorský titul na Ústavu divadelní vědy Masarykovy univerzity v Brně za svou práci o divadelní hrách Elfriede Jelinek. Od roku 2001 žije v Berlíně a pracuje jako překladatelka (hry E. Jelinek, T. Bernharda, P. Handkeho aj. do češtiny, hry R. Sikory, E. Prchalové aj. do němčiny), divadelní kritička a kulturní manažerka.

 Lydia Nagel studovala slavistiku a kulturologii v Berlíně, Bělehradu a Moskvě. Žije v Berlíně jako překladatelka na volné noze a překládá z různých slovanských jazyků do němčiny, zejména současnou prózu a drama. Obdržela řadu stipendií, mj. Künstlerhaus Lukas, Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf, 2016 Germersheimer Übersetzer-Stipendium.

Henning Bochert studoval herectví na Univerzitě umění v Berlíně (UdK) a hrál v řadě divadelních produkcí mj. v Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a Curychu. Od roku 1996 se věnuje překladu dramatické literatury, přeložil hry autorů jako Adam Rapp, Neil Simon, Martin Heckmanns, Christoph Hein a Ingrid Lausund. Je autorem několika divadelních her (např. Übersee/Zámoří, prem. 2004, Aschenputtel/Popelka, prem. 2008, Anima, prem. 2017 a další).

Barbora Schnelle, Lydia Nagel a Henning Bochert pracují v představenstvu spolku Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V. Od roku 2014 pořádá Drama Panorama společně s Českým centrem Berlín festival Ein Stück: Tschechien. Tento festival prezentuje současnou českou dramatiku prostřednictví scénických čtení a hostujících českých inscenací.

Leave a Reply