comment 0

Založení umělecké rady při festivalu Ein Stück: Tschechien/Kus: Česka

Drama Panorama pořádá od roku 2014 festival současné české dramatiky „Ein Stück: Tschechien“/ „Kus Česka“. V letošním roce byla založena také umělecká rada festivalu, která bude společně s festivalovou kurátorkou Barborou Schnelle rozhodovat o výběru divadelních her, které budou následovně pozvány do Berlína. První konstituční sezení umělecké proběhlo 8. dubna v Brně. Po jednání rady všichni členové shlédli inscenaci aktuální divadelní hry „Herec a truhlář Majer hovoří o stavu své domoviny“ od Davida Zábranského v režii Kamily Polívkové (Studio Hrdinů, 2017, hostující představení v HaDivadle).

Foto: Barbora Schnelle

Čestné funkce v česko-německé umělecké radě festivalu se ujali (na fotografii zleva):

  • doc. Mgr. David Drozd, Ph.D., dramaturg a divadelní vědec, Janáčkova akademie múzických umění, Brno
  • Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D., divadelní vědkyně, Katedra divadelních studií, Masarykova univerzita Brno
  • Dr. Matteo Colombi, vědec a divadelník, vědecký pracovník na Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) na Lipské univerzitě, dále visiting professor na Ústavu slavistiky Humboldtovy univerzity Berlín
  • Mgr. Hana Hložková, dramaturgyně Českého rozhlasu

Děkujeme všem členům za podporu našich festivalových aktivit!

 

 

Leave a Reply