comment 0

Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2019 / Kus: Česka: Druhá sklizeň 2019

Ohlédnutí za projektem

Scénickým čtení hry Tři dny aneb Sestup a vzestup pana B. od Romana Sikory byl završen další ročník festivalového projektu Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2019 / Kus: Česka: Druhá sklizeň 2019. Výherce Ceny publika minulého ročníku festivalu Ein Stück: Tschechien 2018 / Kus: Česka 2018 byl pozván do Berlína, aby se účastnil konzultačního překladatelského workshopu pod vedením Drama Panorama. Z něj pak vzešel německý překlad nové Sikorovy hry, který byl ve scénickém čtení prezentován v galerii Českého centra.

Roman Sikora konzultuje se svou překladatelkou Barborou Schnelle výslednou podobu německé verze své hry Tři dny aneb Sestup a vzestup pana B. | Foto: Drama Panorama

Také při zkouškách na scénické čtení byl dramatik Sikora režiséru Eberhardu Köhlerovi a dramaturgickému a překladatelskému týmu ve složení Barbora Schnelle a Henning Bochert k dipozici, aby mohla být jeho hra prezentována v Berlíně ve zkrácené verzi v souladu s jeho autorskou intencí.

Zleva: režisér Eberhard Köhler a dramatik Roman Sikora na zkoušce v galerii Českého centra Berlína | Foto: Drama Panorama

Ve středu 8. května 2019 se konalo v galerii Českého centra Berlín scénické čtení hry Tři dny, na němž se herecky podíleli Henning Bochert, Hannah Schröder a Robert Knorr, režie Eberhard Köhler.

Zleva: Hannah Schröder, Robert Knorr, Henning Bochert a Barbora Schnelle na scénickém čtení hry Tři dny | Foto: České centrum Berlín

V koncertantním scénickém čtení bylo berlínskému publiku prezentováno jedno z centrálních Sikorových témat – odlidštění v systému kapitalistického světa, kde má volný trh regulovat všechno, včetně mezilidských vztahů. Svou hru Tři dny aneb Sestup a vzestup pana B. koncipoval Sikora jako volné pokračování své dosud mezinárodně nejúspěšnější hry Zpověď masochisty. Sikorova politická groteska je umocněna hravým a formalistním dramatickým jazykem, který se manifestuje v krátkých agramatických větách se spoustou redundancí, opakování a syntaktických přesmyček. Tento specifický jazyk je velkou výzvou pro herce, je však důležitým stylotvorným prvkem, který vytváří kritický odstup k vyřčenému, zcela ve smyslu poetiky Bertolta Brechta, k němuž se Sikora otevřeně hlásí.

Scénické čtení | Foto: České centrum Berlín

Ve hře se setkáváme s hlavním hrdinou panem B., který právě zjišťuje, že zemřel, a pokouší se rekapitulovat svůj život. Má za sebou kariéru v bance, kde bez skrupulí okrádal klienty o peníze nabídkou navenek výhodných úvěrů. Ze sedavého zaměstnání si však přivodil zranění kolena a začalo to s ním jít z kopce. Ocitl se jako bezdomovec na ulici, kde se pokusil navázat na svou bankéřskou kariéru a předával svá finanční moudra svým souputníkům. Ve své pouliční univerzitě školil bezdomovce, jakými triky si přijít na co nejlepší výdělek. Důmyslné strategie pak však nakonec uplatnili jeho žáci i na něm – když už se díky dalšímu zranění nemohl zvednout a zůstal ležet uprostřed Celetné, využili ho jako návnadu na soustrastné a štědré turisty. Po smrti ho u vstupu na věčnost (jež se brzy odhalí jako peklo) vítá Steve Jobs a je mu opět nabídnuta práce bankéře. Sikorova politická groteska, která téma tržně hospodářské soutěže a konkurenčního boje aplikuje konsekventně na mezilidské vztahy v prostředí komunity bezdomovců, se u berlínského publika setkala s velmi pozitivním ohlasem.

Zleva: Christina Frankenberg, Roman Sikora a Barbora Schnelle při diskuzi s publikem | Foto: České centrum Berlín

Po čtení proběhla velmi živá diskuze s autorem. Diváci vyzdvihovali Sikorův humor, při němž však člověku zároveň mrazí v zádech, což je podpořeno groteskně naturalistickými výjevy ze života bezdomovců. Část otázek směřovala také na srovnání situace bezdomovců v Čechách a v Německu, přičemž Sikora zdůrazňoval, že jeho hra je podobenstvím a téma bezdomovectví je tu zástupně použito na dokreslení nelidského fungování neoliberálních tržních strategií. Publikum si také všimlo blízkosti Sikory hry k Brechtově Třígrošové opeře a autor přiznal, že mu berlínské čtení opětovně připomnělo, jak je Brechtovo dílo pro jeho dramatiku důležité.  

Pohled do publika v galerii Českého centra | Foto: České centrum Berlín

Za podporu projektu děkujeme následujícím institucím:

Česko-německý fond budoucnosti

DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentura, Praha

Felix Bloch Erben, Verlag für Bühne, Film und Funk, Berlin

České literární centrum

Ministerstvo kultury České republiky

Zvláštní poděkování patří naší partnerské organizaci – Českému centru Berlín.

Připravujeme:

Další ročník festivalu Ein Stück: Tschechien 2020 / Kus: Česka 2020 právě připravujeme. V dubnu 2019 proběhla schůzka umělecké rady festivalu, který hodlá pozvat tři současné české dramatičky a uvést jejich hry ve scénickém čtení. Dvě hostující inscenace pak představí významné a oceněné protagonisty pražského nezávislého divadla.

Buďte informováni jako první: objednejte si přes naši webovou stránku newsletter Drama Panorama  a staňte se abonenty našeho blogu!

Leave a Reply