Divadelní horizont: Latinská Amerika

Nové divadelní hry a rozhovor s autory
Pořad Divadelní a mediální společnosti Latinská amerika (Theater-und Mediengesellschaft Lateinamerika e.V.) a Drama Panorama: Fórum pro překlad a divadlo (Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e.V.)
Divadelní a mediální společnost Latinská amerika a Drama Panorama: Fórum pro překlad a divadlo si společně hledají odpovědi na otázku, jak dnes funguju divadelní transfer mezi Latinskou Amerikou a Německem a jak se může do budoucna vyvíjet.
V rámci čtení se představí nejnovější divadelní hry v německém překladu.
Úvod
Hedda Kage (Theater- und Mediengesellschaft Lateinamerika)
Čtení (v německém jazyce) z her
LOS ASESINOS od Davida Olguína (México D.F.) a
DISCURSO od Guillerma Calderóna (Santiago de Chile)
Účinkují: Heide Simon, Alexander Stillmarkem, Jan Viethen
Vedení: Cordelia Dvorák
Rozhovor o formách a hranicích zprostředkování divadla s
Hartmutem Becherem (Buenos Aires), Kati Röttger (Universität Amsterdam) a Kirsten Hehmeyer (HAU, Berlin) a s autory Manuelou Infante (Santiago de Chile) a Philippem Löhlem (Berlin).
Moderátor: Henning Bochert (Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater)
Kommentář: Rafael Spregelburd (Buenos Aires)

26. května 2012 v 18 hodin v HAU3, Berlin

www.tmg-online.org

www.drama-panorama.com

www.hebbel-am-ufer.de

www.ostwest-akademie.de

Program PDF 500kB